Voordeel voor uw vereniging of stichting? Geldelijk voordeel, tijdswinst, energiewinst. U richt zich op de kern van uw goede doel, ik zorg voor voordeel voor uw goede doel door (tijdelijk) mij enthousiast en vakkundig voor u in te zettten.

 

✔ ANBI of SBBI status
Komt uw organisatie in aanmerking voor een ANBI of SBBI status bij de Belastingdienst? Ik zoek het voor u uit, vraag de status aan en zorg dat de vereniging aan de eisen voldoet om in aanmerking te komen voor
• financiële voordelen

✔ Afhandeling ontvangen nalatenschap
Steeds meer mensen gaan nalaten aan verenigingen en stichtingen. Is afhandelen van een nalatenschap nieuw of wilt u weten of verbeteringen in de afhandelingsprocedure mogelijk zijn? Ik  adviseer over te nemen bestuursbesluiten en mogelijkheden van een integere en vlotte afhandeling; schrijf wervende teksten over de mogelijkheid van nalaten aan uw organisatie; onderhoud contacten met notaris en executeur en kan het hele afhandelingsproces voor u uitvoeren.
• mogelijk toename ontvangen nalatenschappen
• door de ANBI of SBBI status geen erfbelasting verschuldigd en gaat het u toegewezen deel volledig naar uw vereniging of stichting
• vlottere afhandelingsprocedure
• duidelijk welke handelingen wanneer moeten worden verricht en welke controles nodig zijn
• gelden eerder ontvangen

✔ Periodieke gift aan uw ANBI/SBBI instelling
Ontvangen periodieke giften kan ik administratief voor u afhandelen of u hierin adviseren. Ik schrijf wervende teksten over de mogelijkheid van periodiek schenken aan uw organisatie.
• aantrekkelijk extra belasting voordeel voor de giftgever met de mogelijkheid dat de periodieke giftgever zijn (extra) belastingvoordeel aan uw organisatie gunt
• door de ANBI of SBBI status geen schenkbelasting verschuldigd, de organisatie ontvangt het volledige bedrag

✔ website bijhouden, artikelen schrijven, e-mail afhandeling, mailing verzorgen, ledenadministratie, offertes aanvragen, inkoop, facturen maken, facturen en bankstukken boeken in uw administratie, vergadering plannen, notuleren, alle administratieve taken waar uw organisatie behoefte aan en voordeel van heeft.